Yhdistys

Tampereen A-Kilta ry on yleishyödyllinen  vuonna 1968 perustettu yhdistys. Yhdistys toimi ensimmäiset vuotensa A-Klinikan asiakasyhdistyksenä ja vuonna 1971 yhdistykse nimi muutettiin Tampereen A-Kilta ry:ksi.

Yhdityksen toiminnan synty perustui päihdetoipujien keskinäiselle vertaistuelle ja vertaistuki on edelleen yksi tärkeimmistä vapaaehtoisjärjestömme voimavaroista. 

 

Vertaistuki

Päihdeongelmia on noin 10%:lla suomalaisista ja voidaan arvioida liki kaikilla ihmisillä olevan siitä myös jokin kokemus läheistensä kautta. A-Kilta haluaa toivottaa niin päihdetoipujat kuin myös heidän omaiset ja läheiset toimintaan mukaan.

Yhdistyksen tärkein voimavara on vertaistuki. Vertaistuki on tärkeää niin päihdetoipumisessa kuin myös läheisten jaksamisessa.

Jos sinulla, läheiselläsi tai tuttavallasi on päihteiden kanssa ongelmia, niin ota meihin yhteyttä mieluummin heti.

PÄIVÄTOIMINTA

Ajankohtaista

Katso täältä tapahtumat ja retket.

Ryhmät

Aktiviteettiä joka lähtöön.


Yhdyskuntatuvat

Maukasta ruokaa, kivaa porukkaa jatekemistä tarjoaa A-Killan yhdyskuntatuvat.

Etsivä Naistyö

Apua syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville naisille ja naisille lapsineen.

Tahmelan Monitoimitalo

Sisältöä arkeen päivä- ja työtoiminnasta. Loistava sauna ja upeat järvimaisemat.

Hunaja-ryhmä

Makua elämään, alle 40-vuotiaat päihde- tai moniongelmaiset nuoret aikuiset.

TEOT-työllistymishanke

Työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön Tampereen A-Kilta ry:hyn?

Asumispalvelut

Terhokujan tukiasumisyksikkö (aiemmin Kotikartanon asumisyksikkö)

Terhokujan tukiasumisyksikkö (aiemmin Kotikartanon asumisyksikkö)

Terhokuja 5, 33840 Tampere
040-3500 145
terhokuja@tampereena-kilta.fi

Terhokujan Tukikoti on suunnattu täysi-ikäisille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessaan, arjen elämänhallinnassa ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä sekä riippuvuuksien hallinnassa. Tukiasumisessa asiakas asuu omassa huoneistossa Tampereen A-Kilta ry:n omistamissa tai vuokraamissa tiloissa. A-Kilta huolehtii siitä, että asiakas hoitaa kaikki asumiseen liittyvät velvollisuudet (esim. vuokrasopimuksen laatiminen, vuokranmaksu ja asunnon kunnosta huolehtiminen).

Asukkailla on tavoitteena päihteetön elämä ja asumisaikana opetellaan elämään päihteetöntä arkea. Tukiasumista käyttävien asiakkaiden ongelmat voivat liittyä päihteisiin ja/tai mielenterveyden häiriöihin. Tampereen A-Kilta ry:n Terhokujano tukikodin asiakkaina on asukkaita, jotka pystyvät sitoutumaan päihteettömään asumiseen. Perheissä voi asua vanhempien kanssa myös alaikäisiä lapsia. Tamperelaiset asiakkaat ohjataan palveluihin asiakasohjausyksiköiden kautta ja muiden kuntien asiakkaat tulevat oman kuntansa sosiaalitoimen kautta.

Tukiasuminen perustuu asiakaskohtaiseen, yhteistyössä palveluntuottajan, hoitotahon, asiakkaan ja sosiaalitoimen edustajan kanssa laadittuun palvelu- ja asumissuunnitelmaan. Suunnitelmaa tarkastetaan aina asiakkaan tarpeiden muuttuessa tai määräajoin, kuitenkin vähintään 6 kuukauden välein. Asiakkaiden tukeminen tapahtuu yksilöllisen suunnitelman mukaisesti työntekijöiden ja asiakkaiden henkilökohtaisilla tapaamisilla joko asiakkaan kotona tai yhteisissä tiloissa. Lisäksi työntekijät voivat toimia tukena asiakkaan asioidessa kodin ulkopuolella.

Tuki on tarkoitettu määräaikaiseksi (6-12 kk) kuitenkin niin, että kuntoutussuunnitelmia tarkistettaessa arvioidaan tuen tarve ja tehdään päätös tukiasumisen jatkosta yksilöllisesti. Tuki päättyy asteittain ja tuen intensiteetti voi vaihdella asiakkaan tarpeen mukaisesti useasta kontaktista päivittäin yhteen kontaktiin viikossa. Tuen päätyttyä asiakas ei voi jäädä enää asumaan tukiajan aikaiseen palveluntuottajan huoneistoon. Asiakkaalla on oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen ja neuvontaan myös virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin, siten että henkilökunta on asukkaiden tavoitettavissa arkipäivisin klo 8-20 sekä lauantaisin 8-16 välisenä aikana vähintään 7 tuntia. Henkilöstömitoitus on yksiköissä 0,1.
Henkilökunta tukee ja ohjaa asiakasta asioiden hoitoon liittyvissä asioissa (esim. terveydenhoito, asioiminen virastoissa, taloudellisten etuuksien hakeminen). Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea hänen pohtiessaan omia henkilökohtaisia valintojaan liittyen elämänhallintaan, opiskeluun tai työllistymiseen.

Tukiasumisen yksikkö kannustaa päihteettömään elämäntapaan tarjoamalla erilaisia päihteettömiä vapaa-ajan vieton vaihtoehtoja. Asiakkaita ohjataan tutustumaan erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin ja rohkaistaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja päihteetöntä elämäntyyliä tukevien sosiaalisten verkostojen luomiseen. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat valmiuksia itsenäiseen asumiseen ja elämänhallintaan, jotta he voivat tukiasumisen jakson jälkeen siirtyä asumaan itsenäisesti. Tukiasumisen henkilökunta tekee tiivistä verkostotyötä asiakkaan yhteistyötahojen kanssa (hoitavataho, viranomaistaho jne.) ja valvoo asiakkaiden vuokranmaksua ja asumista.

Asuminen kotikartanolla on kodinomaista. Jokaisella asukkaalla on oma huone, suihku ja wc. Yhteisen keittiön lisäksi on pienempiä solukeittiöitä, takkahuone, pyykkitupa. Asunnot ovat peruskalustettuja ja asumispaikkoja on 16 ja sauna  lämpiää kolme kertaa viikossa. Lisäksi asiakkailla on oikeus osallistua yhteiseen toimintaan, järjestetään sille varatuissa kokoontumistilassa. Kotikartanolla järjestää yhteisissä tiloissa ryhmätoimintaa vähintään 5 kertaa viikossa. Kun taas toiminta-ajatuksessa korostetaan yhteisöllisyyttä, on kaikille yhteisillä tiloilla suurempi merkitys. Tilojen tulee silloin mahdollistaa yhteiset ruokailut ja muut kokoontumiset sekä ulkopuolisten vierailut.

Maksut
Asumispalvelussa noudatetaan yleisiä asuinhuoneelle asetettuja vaatimuksia.  Pariskuntia varten on mahdollisuus kahden henkilön yhteisasumiseen. Yhteisasumisen tulee perustua molempien asukkaiden hyväksymiseen.
Asiakas maksaa itse vuokransa, voiden hakea siihen asumistukea. Lähettävä kunta maksaa palvelumaksun. Tampereen kaupunki perii asiakkailtaan 105€/ kk asiakasmaksua. Tähän on mahdollisuus saada pienituloisen maksuvapautus.

 

Härmälän tukiasumisyksikkö

Härmälän tukiasumisyksikkö

Tuomaankatu 9 A 1-2, 33900 Tampere
Toimiston numero 040 532 5748

Härmälän asumisyksikkö on asunto ensin – periaatteen mukaan toimiva Tukikoti asiakkaille jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen arjesta.  Avun tarpeet voivat johtua asunnottomuudesta, raha-asioihin liittyvistä ongelmista ja päihde- tai mielenterveysongelmista.  Yksikössä ei ole lääkehoitoa eikä hoito- tai hoivapalveluita. Asiakkaan sairaudet niin vaatiessa asiakkaan kanssa yhdessä arvioidaan hoidon ja tuen tarve ja hänelle sellaiset järjestetään esim. Kotihoidon kautta. Asumisyksikössä on kolme työntekijää asiakkaiden apuna ja tukena arkisin 8-20 välisenä aikana ja lauantaisin klo 8-15:40. Henkilöstömitoitus yksikössä on 0,1.

Asumisyksikkö toimii asunto ensin- periaatetta mukailleen. Erona on että Härmälän asumisyksikössä tavoitteena on asiakkaiden kuntoutuminen niin että voivat muuttaa omiin asuntoihin. Asumisajat saattavat olla pitkiäkin, jopa useita vuosia.

Palvelu on suunnattu täysi-ikäisille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessaan, arjen elämänhallinnassa ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä sekä riippuvuuksien hallinnassa. Tukiasumisessa asiakas asuu omassa huoneistossa Tampereen A-kilta ry:n vuokraamissa tiloissa. Tampereen A-kilta ry huolehtii siitä, että asiakas hoitaa kaikki asumiseen liittyvät velvollisuudet (esim. vuokrasopimuksen laatiminen, vuokranmaksu ja asunnon kunnosta huolehtiminen).

Tukiasuminen perustuu asiakaskohtaiseen, yhteistyössä palveluntuottajan, hoitotahon, asiakkaan ja sosiaalitoimen edustajan kanssa laadittuun palvelu- ja asumissuunnitelmaan. Suunnitelmaa tarkastetaan aina asiakkaan tarpeiden muuttuessa tai määräajoin, kuitenkin vähintään 6 kuukauden välein. Asiakkaiden tukeminen tapahtuu yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaisesti työntekijöiden ja asiakkaiden henkilökohtaisilla tapaamisilla joko asiakkaan kotona tai yhteisissä tiloissa. Lisäksi työntekijät voivat toimia tukena asiakkaan asioidessa kodin ulkopuolella.
Tukiasumista käyttävien asiakkaiden ongelmat voivat liittyä päihteisiin ja/tai mielenterveyden häiriöihin. Tampereen A-kilta ry:n Härmälän tukiasumisyksikössä on asiakkaina asukkaita, jotka ovat kyvyttömiä sitoutumaan täysin päihteettömään asumiseen. Palvelutarpeen taustalla voi olla myös jokin muu tilanne, joka on johtanut psykososiaalisen tuen tarpeeseen (esim. elämänhallinnan ongelmat, asunnottomuus, vankilasta vapautuminen tms.). Asiakkaat ovat kaikki 18 vuotta täyttäneitä aikuisia.

Henkilökunta tukee ja ohjaa asiakasta asioiden hoitoon liittyvissä asioissa (esim. terveydenhoito, asioiminen virastoissa, taloudellisten etuuksien hakeminen). Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea hänen pohtiessaan omia henkilökohtaisia valintojaan liittyen elämänhallintaan.

Asumisyksiköissä on yhteensä 22 asuntoa ja ne ovat kooltaan 37,5 m2. Asukkaalla tulee olla huonekalut itsellään.

Maksut
Asumispalvelussa noudatetaan yleisiä asuinhuoneelle asetettuja vaatimuksia. Pariskuntia varten on mahdollisuus kahden henkilön yhteisasumiseen. Yhteisasumisen tulee perustua molempien asukkaiden hyväksymiseen.
Asiakas maksaa itse vuokransa, voiden hakea siihen asumistukea. Lähettävä kunta maksaa palvelumaksun. Tampereen kaupunki perii asiakkailtaan 105€/ kk asiakasmaksua. Tähän on mahdollisuus saada pienituloisen maksuvapautus.

Perkiönkadun asumisyksikkö

Perkiönkadun asumisyksikkö

Perkiönkatu 63, 33900 Tampere
Puh. 040-707 0051

Perkiönkadun asumisyksikköön voi hakeutua toistaiseksi vain Tamperelaiset asiakkaat päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakasohjaus Loiston kautta.

Perkiönkadun asumisyksikkö on asunto ensin – periaatteen mukaan toimiva Tukikoti asiakkaille jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen arjesta.  Avun tarpeet voivat johtua asunnottomuudesta, raha-asioihin liittyvistä ongelmista ja päihde- tai mielenterveysongelmista.  Yksikössä ei ole lääkehoitoa eikä hoito- tai hoivapalveluita. Asiakkaan sairaudet niin vaatiessa asiakkaan kanssa yhdessä arvioidaan hoidon ja tuen tarve ja hänelle sellaiset järjestetään esim. Kotihoidon kautta. Asumisyksikössä on neljä työntekijää asiakkaiden apuna ja tukena arkisin 8-20 välisenä aikana ja lauantaisin klo 8-15:40. Henkilöstömitoitus yksikössä on 0,1.

Asiakkaat asuvat omissa vuokra-asunnoissaan,  ja heille tehdään ensin määräaikainen vuokrasopimus ( 2-3 kk), jonka  jälkeen vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. Alkuperäisestä asunto ensin – periaatteesta poiketaan siinä että tavoitteena on asiakkaiden kuntokuminen niin voivat muuttaa yksiköstä omiin ilman tukea oleviin koteihinsa.  Asumisajat kuitenkin saattavat joidenkin kohdalla olla pitkiä, jopa useita vuosia.

Tukiasuminen perustuu asiakaskohtaiseen, yhteistyössä palveluntuottajan, hoitotahon, asiakkaan ja sosiaalitoimen edustajan kanssa laadittuun palvelu- ja asumissuunnitelmaan. Suunnitelmaa tarkastetaan aina asiakkaan tarpeiden muuttuessa tai määräajoin, kuitenkin vähintään 6 kuukauden välein. Asiakkaiden tukeminen tapahtuu yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaisesti työntekijöiden ja asiakkaiden henkilökohtaisilla tapaamisilla joko asiakkaan kotona tai yhteisissä tiloissa. Lisäksi työntekijät voivat toimia tukena asiakkaan asioidessa kodin ulkopuolella.

Asunnon koot vaihtelevat 25-37 m2 ja ne ovat peruskalustettuja. Asukas ei voi tuoda mukanaan omia huonekaluja yksikköön ja varastointitilaa ei ole. Asuntoja yksikössä on 26, ja vakituista henkilökuntaa työskentelee neljä.

Asunnoissa kuten koko talossa on otettu huomioon esteettömyys liikkumisessa. Asunnoissa ei ole kynnyksiä, oviaukot tarpeeksi leveitä myös pyörätuolilla kulkemiseen ja hissillä pääsee joka kerrokseen.

Talosta löytyy sauna, pyykkitupa ja Härmälätupa. Härmätuvalla on mm mahdollisuus ruokailla edulliseen hintaan kolme kertaa viikossa päihteettömässä ympäristössä. Härmälätuvan toiminta on Tampereen A-killan yhdyskuntatupatyön toimintaa. Myös erilaisia ryhmä ja vapaa-ajantoimintaa järjestetään tuvalla kuten myös yksikön asukkaille. Niihin osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Asumisyksikössä päihteiden käyttöä ei ole sanktioitu.

 

Maksut
Asumispalvelussa noudatetaan yleisiä asuinhuoneelle asetettuja vaatimuksia. Jokaisella henkilöllä tulee aina olla käytössään oma huone. Pariskuntia varten on mahdollisuus kahden henkilön yhteisasumiseen. Yhteisasumisen tulee perustua molempien asukkaiden hyväksymiseen.
Asiakas maksaa itse vuokransa, voiden hakea siihen asumistukea. Lähettävä kunta maksaa palvelumaksun. Tampereen kaupunki perii asiakkailtaan 105€/ kk asiakasmaksua. Tähän on mahdollisuus saada pienituloisen maksuvapautus.

Lisätietoa asumispalveluista