Asumispalvelut

AsKi - Tampereen kolme asumisyksikköä

 

Terhokujan asumisyksikkö
Härmälän asumisyksikkö
Perkiönkadun asumisyksikkö

 

Asumispalvelujen toimialaohjaaja
Arja Ruokonen 040 194 7095
Terhokuja 5, 33840 Tampere
etunimi.sukunimi(@)tampereena-kilta.fi


Esittely

Tampereen A-Kilta ry:n asumispalvelut pitävät sisällään kolme tukiasumisyksikköä. Asuminen asumisyksiköissä on vuokrasopimusperusteista. Palvelu on suunnattu täysi-ikäisille asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessa, arjen elämänhallinnassa, itselle mielekkäiden tavoitteiden saavuttamisessa ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä. Asiakkaiden arjenhallinnan haasteet liittyvät usein päihteisiin ja/tai mielenterveyden häiriöihin sekä näihin liittyneenä somaattisiin sairauksiin, nuoren aikuisen itsenäistymisen haasteisiin, neuropsykiatrisiin häiriöihin tai lievään kehitysvammaan, joka ei oikeuta kehitysvammalain mukaisten palvelujen saantiin.

Asukkaan kanssa omaohjaaja tekee asumissuunnitelman asukkaan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Kaikissa asumisyksiköissä tavoitteena on siirtyä omaan asuntoon ja asuminen yksiköissä on hyvin omatoimista. Asukkaat hoitavat itse ruokailunsa ja siivouksensa tai tarvittaessa heille järjestetään kyseinen palvelu asiakkaan haluamalta palveluntuottajalta. Yksiköissä toteutetaan myös hoidollisia palveluita, Terhokujan yksikössä kerran viikossa tai harvemmin ja Perkiönkadun ja Tuomaankadun yksikössä tarvittaessa päivittäin (lääkehoito, haavanhoito, lihakseen tai ihon alle annettava injektio). Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus sairaanhoitajan palveluiden käyttöön.

Asumisyksiköissä järjestetään asukkaille suunnattua ryhmätoimintaa asukkaiden toiveiden mukaisesti. Yhteisö- ja asukaskokouksia pidetään yksiköissä viikoittain, joissa asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asumisyksiköiden toimintaan.

Perkiönkadun ja Tuomaankadun asumisyksikössä on ohjaajat paikalla arkisin 8-20 ja lauantaisin ja arkipyhinä 8-16 välisenä aikana. Terhokujan yksikössä on ohjaajat paikalla arkisin 8-18 ja lauantaisin ja arkipyhinä 8-16 välisenä aikana.

A-killan laaja ryhmä- ja vapaa-ajan toiminta on myös asukkaiden käytettävissä.

Asumispalvelut tarjoavat:

  • Päihteetöntä tukiasumista Terhokujan asumisyksikössä
  • Asunto ensin-periaatetta noudattavaa palvelua Härmälän asumisyksikössä ja Perkiönkadun asumisyksikössä. Yksiköissä ei päihteidenkäyttöä ole sanktioitu.

Asiakkailla on omaan asuntoon muuton jälkeen mahdollisuus saada henkilökunnalta Kotiutujan palvelupaketti max 3kk. ajan oman kunnan maksusitoumuksella. Palvelulla pyritään mahdollistamaan omaan asuntoon muuton onnistuminen.

Miten hakeutua asumispalvelujen asiakkaaksi?

Tamperelaiset: Asumispalveluiden asukkaaksi hakeudutaan Tampereen Kaupungin Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikön kautta, johon lähettävä taho tai asiakkaan oma sosiaalityöntekijä lähettää palvelupyynnön. Sen jälkeen ottamalla yhteyttä ja varaamalla haastatteluajan / tutustumiskäynnin asumisyksikköön.