Terhokujan tukiasumisyksikkö

Terhokujan tukiasumisyksikkö

Terhokuja 5, 33840 Tampere
040-3500 145
terhokuja@tampereena-kilta.fi

Terhokujan Tukikoti on suunnattu täysi-ikäisille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessaan, arjen elämänhallinnassa ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä sekä riippuvuuksien hallinnassa.

Tukiasumisessa asiakas asuu omassa huoneistossa Tampereen A-Kilta ry:n vuokraamissa tiloissa. A-Kilta huolehtii siitä, että asiakas hoitaa kaikki asumiseen liittyvät velvollisuudet (esim. vuokrasopimuksen laatiminen, vuokranmaksu ja asunnon kunnosta huolehtiminen).

Asukkailla on tavoitteena päihteetön elämä ja asumisaikana opetellaan elämään päihteetöntä arkea.  Palvelu on suunnattu täysi-ikäisille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessa, arjen elämänhallinnassa, itselle mielekkäiden tavoitteiden saavuttamisessa ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä.

Tampereen A-Kilta ry:n Terhokujan tukikodin asiakkaina on asukkaita, jotka pystyvät sitoutumaan päihteettömään asumiseen. Perheissä voi asua vanhempien kanssa myös alaikäisiä lapsia. Tamperelaiset asiakkaat ohjataan palveluihin asiakasohjausyksiköiden kautta ja muiden kuntien asiakkaat tulevat oman kuntansa sosiaalitoimen kautta.

Tukiasuminen perustuu asiakaskohtaiseen, yhteistyössä palveluntuottajan, hoitotahon, asiakkaan ja sosiaalitoimen edustajan kanssa laadittuun palvelu- ja asumissuunnitelmaan. Suunnitelmaa tarkastetaan aina asiakkaan tarpeiden muuttuessa tai määräajoin, kuitenkin vähintään 6 kuukauden välein. Asiakkaiden tukeminen tapahtuu yksilöllisen suunnitelman mukaisesti työntekijöiden ja asiakkaiden henkilökohtaisilla tapaamisilla joko asiakkaan kotona tai yhteisissä tiloissa. Lisäksi työntekijät voivat toimia tukena asiakkaan asioidessa kodin ulkopuolella.

Tuki on tarkoitettu määräaikaiseksi (6-24 kk) kuitenkin niin, että kuntoutussuunnitelmia tarkistettaessa arvioidaan tuen tarve ja tehdään päätös tukiasumisen jatkosta yksilöllisesti. Tuki päättyy asteittain ja tuen intensiteetti voi vaihdella asiakkaan tarpeen mukaisesti useasta kontaktista päivittäin yhteen kontaktiin viikossa. Tuen päätyttyä asiakas ei voi jäädä enää asumaan tukiajan aikaiseen palveluntuottajan huoneistoon. Asiakkaalla on oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen ja neuvontaan myös virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin, siten että henkilökunta on asukkaiden tavoitettavissa arkipäivisin klo 8-18 sekä arkipyhinä ja lauantaisin 8-16 välisenä aikana vähintään 7 tuntia. Henkilöstömitoitus on yksiköissä 0,15.
Henkilökunta tukee ja ohjaa asiakasta asioiden hoitoon liittyvissä asioissa (esim. terveydenhoito, asioiminen virastoissa, taloudellisten etuuksien hakeminen). Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea hänen pohtiessaan omia henkilökohtaisia valintojaan liittyen elämänhallintaan, opiskeluun tai työllistymiseen.

Tukiasumisen yksikkö kannustaa päihteettömään elämäntapaan tarjoamalla erilaisia päihteettömiä vapaa-ajan vieton vaihtoehtoja. Asiakkaita ohjataan tutustumaan erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin ja rohkaistaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja päihteetöntä elämäntyyliä tukevien sosiaalisten verkostojen luomiseen. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat valmiuksia itsenäiseen asumiseen ja elämänhallintaan, jotta he voivat tukiasumisen jakson jälkeen siirtyä asumaan itsenäisesti. Tukiasumisen henkilökunta tekee tiivistä verkostotyötä asiakkaan yhteistyötahojen kanssa (hoitavataho, viranomaistaho jne.) ja valvoo asiakkaiden vuokranmaksua ja asumista.

Asuminen on kodinomaista. Jokaisella asukkaalla on oma huone, suihku ja wc. Yhteisen keittiön lisäksi on pienempiä keittiöitä, takkahuone, pyykkitupa. Asunnot ovat peruskalustettuja ja asumispaikkoja on 17 ja sauna lämpiää kolme kertaa viikossa. Lisäksi asiakkailla on oikeus osallistua yhteiseen toimintaan, järjestetään sille varatuissa kokoontumistilassa.

Maksut

Asiakas maksaa itse vuokransa, voiden hakea siihen asumistukea. Lähettävä kunta maksaa palvelumaksun palveluntuottajalle. Tampereen kaupunki perii asiakkailtaan 105€/ kk asiakasmaksua. Tähän on mahdollisuus saada pienituloisen maksuvapautus tai makualennus.