Kokemusasiantuntijatoiminta

Tampereen A-Kilta ry:n toimintaa ohjaavista arvoista yksi on kokemuksellisuus. Kokemuksellisuuden arvo näkyy erityisesti päihdetoipumiskokemusten kautta välittyneenä kokemustietona siitä, päihderiippuvuudesta voi selvitä. Yhdistyksen historiassa on jo varhain haluttu välittää toipumiskokemustietoa myös päihdeasiakkaita hoitaville tahoille.

Sirkus Fokus

Sirkus Fokus on Tampereen A-Kilta ry:n kolmivuotinen (2018-2020) kehittämishanke. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Sirkus Fokus on Suomessa ensimmäinen sosiaalisen sirkuksen hanke, joka on saanut STEA -rahoituksen ja mahdollisuuden toimia suoraan sosiaali ja […]