Perkiönkadun asumisyksikkö

Perkiönkatu 63, 33900 Tampere
Puh. 040-707 0051

Perkiönkadun asumisyksikköön voi hakeutua toistaiseksi vain Tamperelaiset asiakkaat päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakasohjaus Loiston kautta.

Perkiönkadun asumisyksikkö on asunto ensin – periaatteen mukaan toimiva Tukikoti asiakkaille jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen arjesta.  Avun tarpeet voivat johtua asunnottomuudesta, raha-asioihin liittyvistä ongelmista ja päihde- tai mielenterveysongelmista.  Yksikössä ei ole lääkehoitoa eikä hoito- tai hoivapalveluita. Asiakkaan sairaudet niin vaatiessa asiakkaan kanssa yhdessä arvioidaan hoidon ja tuen tarve ja hänelle sellaiset järjestetään esim. Kotihoidon kautta. Asumisyksikössä on neljä työntekijää asiakkaiden apuna ja tukena arkisin 8-20 välisenä aikana ja lauantaisin klo 8-15:40. Henkilöstömitoitus yksikössä on 0,1.

Asiakkaat asuvat omissa vuokra-asunnoissaan,  ja heille tehdään ensin määräaikainen vuokrasopimus ( 2-3 kk), jonka  jälkeen vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. Alkuperäisestä asunto ensin – periaatteesta poiketaan siinä että tavoitteena on asiakkaiden kuntokuminen niin voivat muuttaa yksiköstä omiin ilman tukea oleviin koteihinsa.  Asumisajat kuitenkin saattavat joidenkin kohdalla olla pitkiä, jopa useita vuosia.

Tukiasuminen perustuu asiakaskohtaiseen, yhteistyössä palveluntuottajan, hoitotahon, asiakkaan ja sosiaalitoimen edustajan kanssa laadittuun palvelu- ja asumissuunnitelmaan. Suunnitelmaa tarkastetaan aina asiakkaan tarpeiden muuttuessa tai määräajoin, kuitenkin vähintään 6 kuukauden välein. Asiakkaiden tukeminen tapahtuu yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaisesti työntekijöiden ja asiakkaiden henkilökohtaisilla tapaamisilla joko asiakkaan kotona tai yhteisissä tiloissa. Lisäksi työntekijät voivat toimia tukena asiakkaan asioidessa kodin ulkopuolella.

Asunnon koot vaihtelevat 25-37 m2 ja ne ovat peruskalustettuja. Asukas ei voi tuoda mukanaan omia huonekaluja yksikköön ja varastointitilaa ei ole. Asuntoja yksikössä on 26, ja vakituista henkilökuntaa työskentelee neljä.

Asunnoissa kuten koko talossa on otettu huomioon esteettömyys liikkumisessa. Asunnoissa ei ole kynnyksiä, oviaukot tarpeeksi leveitä myös pyörätuolilla kulkemiseen ja hissillä pääsee joka kerrokseen.

Talosta löytyy sauna, pyykkitupa ja Härmälätupa. Härmätuvalla on mm mahdollisuus ruokailla edulliseen hintaan kolme kertaa viikossa päihteettömässä ympäristössä. Härmälätuvan toiminta on Tampereen A-killan yhdyskuntatupatyön toimintaa. Myös erilaisia ryhmä ja vapaa-ajantoimintaa järjestetään tuvalla kuten myös yksikön asukkaille. Niihin osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Asumisyksikössä päihteiden käyttöä ei ole sanktioitu.

 

Maksut
Asumispalvelussa noudatetaan yleisiä asuinhuoneelle asetettuja vaatimuksia. Jokaisella henkilöllä tulee aina olla käytössään oma huone. Pariskuntia varten on mahdollisuus kahden henkilön yhteisasumiseen. Yhteisasumisen tulee perustua molempien asukkaiden hyväksymiseen.
Asiakas maksaa itse vuokransa, voiden hakea siihen asumistukea. Lähettävä kunta maksaa palvelumaksun. Tampereen kaupunki perii asiakkailtaan 105€/ kk asiakasmaksua. Tähän on mahdollisuus saada pienituloisen maksuvapautus.