ETNA-työ

ETNA-työ - Etsivä ja ennaltaehkäisevä kenttätyö

Etna-työ on kehitetty Naisten Suojakoti ry:n toimesta vuosina 2003-2013. Etna-työ siirtyi Tampereen A-Kilta ry:n toiminnan osaksi 1.4.2014. Syynä siirtoon oli Naisten Suojakodin palvelutoiminnan loppuminen kyseisellä hetkellä joksikin aikaa.

Kenelle Etna-työ on tarkoitettu?

Etna-työ tarjoaa apua syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville naisille ja naisille lapsineen.

Etna-työstä on mahdollista saada apua:

 • kun on vailla vakinaista asuntoa tai asuminen on hankaloitunut ongelmien kasautuessa
 • tarvitset tukea päihteisiin tai mielenterveyteen liittyvissä asioissa
 • on hankaluuksia talouden kanssa
 • tai kun on muita elämää vaikeuttavia ongelmia

Mitä Etna-työ on käytännössä?

 • Lähtökohtana on asiakkaan tarpeet ja toiveet.
 • Asiakas saa tukea elämää vaikeuttavaan tilanteeseensa; tilannekartoitus, intensiivinen auttamisjakso ja mahdollinen ohjaaminen sopivien palveluiden piiriin.
 • Asiakkaalle annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan.
 • Avotyön keinoin autetaan madaltamaan asiakkaan kynnystä hakea/saada oikeanlaista apua.
 • Varhaisen tuen ja nopean reagoinnin  avulla pyritään ehkäisemään mahdollista laitosasumista.
 • Työ tehdään koti -ja asiointikäynnein sekä kentällä vaihtuvassa toimintaympäristössä.
 • Asiakkaan tarpeiden mukaan tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
 • Työ on asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja epäbyrokraattista.
 • Palvelu on asiakkaalle maksuton

Asiakkaaksi Etna-työhön?

etnatyo@tampereena-kilta.fi Miika 050-336 9637 Sanna 050-462 0487