Sirkus Fokus

 

Sirkus Fokus on Tampereen A-Kilta ry:n kolmivuotinen (2018-2020) kehittämishanke. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
Sirkus Fokus on Suomessa ensimmäinen sosiaalisen sirkuksen hanke, joka on saanut STEA -rahoituksen ja mahdollisuuden toimia suoraan sosiaali- ja terveysalan järjestössä.

Hankkeen kehittämiskohteina ovat sirkuksen toimintamallien tuominen ja juurruttaminen Tampereen A-Killan olemassa olevaan yhteisöön, sekä ennaltaehkäisevä ja omaisia tukeva toiminta. Sirkus Fokus suuntautuu sinne missä ihmiset ovat. Toimintaa toteutetaan jalkautuen kaduille, luomalla yhteisöjä lähiöihin, toimimalla yhteistyössä ammattilaistahojen kanssa sekä osallistumalla tapahtumiin.
Toimintaa kehitetään Tampereen alueella. Tavoitteena levittää toimintamallia jatkossa myös ympäristökuntiin kuten: Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Kangasala.

Sirkus Fokus painottaa toiminnassaan päihteettömyyttä ja yhteisöllisyyttä. Toiminta on vahvasti ryhmälähtöistä ja yhteisön toiveita kuuntelevaa. A-Kiltojen liiton arvot päihteettömyys, yhteisöllisyys, vapaaehtoisuus, kokemuksellisuus, yhteistoiminta ja toiminnallisuus, pohjustavat erinomaisesti Sirkus Fokuksen arvomaailman.

Tutustu Sirkus Fokuksen toimintaan tarkemmin tästä Sirkus Fokus