Tampereen huumehoidon avopalvelu, Jeesi

Tampereen A-Kilta ry on mukana tuottamassa yhteistyössä A-klinkkasäätiön ja  Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa  huumehoidon avopalveluita.

Jeesin toiminta perustuu yhteisöllisyyden ajatukselle. Jokainen voi osallistua oman kuntonsa mukaiseen toimintaan ja asiakkaat ovat osallisia Jeesin päätöksenteossa. Yhteisötoiminta tarjoaa kuntoutumisen mahdollisuuksia myös niille asiakkaille, jotka eivät lopeta päihteiden käyttöä.

www.a-klinikka.fi/hoitopalvelut/tampereen-seutu/tampereen-huumehoidon-avopalvelut-jeesi

Jeesi voi auttaa kun

  • sinua askarruttaa oma tai läheisesi huumeiden käyttö ja haluat puhua asiasta
  • käytät huumeita ja haluat päästä hoitoon – joko vieroitushoitoon tai korvaushoitoon
  • käytät huumeita ja haluat löytää jotakin mielekästä tekemistä päiviisi
  • sinua kiinnostaa osallistua vertaistoimintaan
  • käytät suonensisäisesti huumeita ja haluat huolehtia terveydestäsi sekä torjua tartuntatauteja

Jeesissä on ammattitaitoinen henkilökunta: sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia ja lääkäri. Jeesissä työskentelee lisäksi kaksi etsivän työn tekijää, jotka tukevat palvelujen ulkopuolella olevia nuoria.

Jeesissä on yhteisöllistä toimintaa, jota ohjaavat yhteisötyöntekijät. Ryhmien suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen osallistuvat myös asiakkaat. Vertaiskoulutusta järjestetään kaikille vertaistyöstä kiinnostuneille. Kokemusasiantuntijakoulutukset pyörivät OK-hankkeen tuella. OK-hanke eli opioidiriippuvaisten korvaushoidossa olevien osallistamishanke toimii Jeesin yhteydessä.

Lisätietoja

Käthe Böök, Yhteisötoiminnan ohjaaja
Puh. 040 517 8014

Käthe: Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@tampereena-kilta.fi

Joonas Järvinen, Yhteisötoiminnan ohjaaja
Puh. 050 911 8232

Mira Lindqvist, Yhteisötoiminnan ohjaaja
Puh. 050 515 1070

Janne Havanka, Yhteisötoiminnan ohjaaja
Puh. 050 536 0849

Mira, Joonas ja Janne: Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi