Huumehoidon avopalvelut Tampere

Tampereen A-Kilta ry on mukana tuottamassa yhteistyössä A-Klinikka Oy:n ja  Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa huumehoidon avopalveluita.

Huumehoidon avopalvelut Tampereen toiminta perustuu yhteisöllisyyden ajatukselle. Jokainen voi osallistua oman kuntonsa mukaiseen toimintaan ja asiakkaat ovat osallisia päätöksenteossa. Yhteisötoiminta tarjoaa kuntoutumisen mahdollisuuksia myös niille asiakkaille, jotka eivät lopeta päihteiden käyttöä.

Huumehoidon avopalvelut Tampere – lisätietoja:

http://www.a-klinikka.fi/huumehoidon-avopalvelut-tampere

Huumehoidon avopalvelut Tampere voi auttaa kun

  • sinua askarruttaa oma tai läheisesi huumeiden käyttö ja haluat puhua asiasta
  • käytät huumeita ja haluat päästä hoitoon – joko vieroitushoitoon tai korvaushoitoon
  • käytät huumeita ja haluat löytää jotakin mielekästä tekemistä päiviisi
  • sinua kiinnostaa osallistua vertaistoimintaan
  • käytät suonensisäisesti huumeita ja haluat huolehtia terveydestäsi sekä torjua tartuntatauteja

Huumehoidon avopalvelut Tampereella on ammattitaitoinen henkilökunta: sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia ja lääkäri. Näiden lisäksi työskentelevät kaksi etsivän työn tekijää, jotka tukevat palvelujen ulkopuolella olevia nuoria.

Huumehoidon avopalvelut tarjoavat yhteisöllistä toimintaa, jota ohjaavat yhteisötyöntekijät. Ryhmien suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen osallistuvat myös asiakkaat. Vertaiskoulutusta järjestetään kaikille huumehoidon avopalveluiden asiakkaille, joita kiinnostaa vertaistyö.  OK-hanke eli opioidiriippuvaisten korvaushoidossa olevien osallistamishanke toimii huumehoidon avopalveluiden yhteydessä. OK-hanke päättyy 3/2019.

Yhteystiedot:

Käthe Böök, Yhteisötoiminnan ohjaaja
Puh. 040 517 8014

Käthe: Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@tampereena-kilta.fi

Joonas Järvinen, Yhteisötoiminnan ohjaaja
Puh. 050 911 8232

Mira Lindqvist, Yhteisötoiminnan ohjaaja
Puh. 050 515 1070

Janne Havanka, Yhteisötoiminnan ohjaaja
Puh. 050 536 0849

Mira, Joonas ja Janne: Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi