TEOT-hanke – Työllistymishanke 2017-2018

TEOT-hanke on päättymässä vuoden 2018 lopussa.

Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa pitkään työttömänä olleiden työmarkkinavalmiuksia ja ammattillista osaamista ja edistää heidän työllistymistään. Hanke on tarjonnut yksilöohjausta, työhönvalmennusta, ryhmätoimintaa, palkkatuella siirtämista, suomen kielen harjoitusta, lyhytkoulutuksia, henkilöstöpalveluyritysyhteistyötä (mm. työhaastattelut, oman osaamisen tuotteistaminen) sekä mahdollisuuden osatutkintojen ja  työssäoppimispainotteisten koulutusten suorittamiseen.

 

Työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön Tampereen A-Kilta ry:hyn 

Ilmoitamme sivuillamme lähiaikoina, miten voit edelleen hakea työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön jatkossa. TEOT-hanke on päättymässä ja uusien asiakkaiden ottaminen hankkeeseen on muuttumassa loka-marraskuun aikana.

Yhteyshenkilöt:      Katja Väisänen 0400-407 194
Sähköposti:             teot(at)tampereena-kilta.fi
Toteutusaika:         1.1.2017 – 31.12.2018

Hankkkeen omat sivut: www.teot.fi

te__la10_te1logo___b3___rgb