TEOT-hanke – Työllistymishanke 2017-2018

Hankkeen tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleiden työmarkkinavalmiuksia ja ammattillista osaamista ja edistää heidän työllistymistään. Hanke tarjoaa yksilöohjausta, työhönvalmennusta, ryhmätoimintaa, palkkatuella siirtämista, suomen kielen harjoitusta, lyhytkoulutuksia, henkilöstöpalveluyritysyhteistyötä (mm. työhaastattelut, oman osaamisen tuotteistaminen) sekä mahdollisuuden osatutkintojen ja  työssäoppimispainotteisten koulutusten suorittamiseen.

Työtehtäviä ovat kiinteistötyö, keittiötyö, siivoustyö, autonkuljetus, päiväkeskustyö, IT-ohjaus, IT-tuki, liikunta- ja vapaa-ajantoiminnan järjestäjä, viestintä- ja media-alan työ, toimistotyö ja hoiva-avustaja.

Työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön Tampereen A-Kilta ry:hyn?  

Yhteyshenkilöt:      Katja Väisänen 0400-407 194 ja Johanna Järvinen 040-518 8035
Sähköposti:             teot(at)tampereena-kilta.fi
Toteutusaika:         1.1.2017 – 31.12.2018

Hankkkeen omat sivut: www.teot.fi

te__la10_te1logo___b3___rgb