Asumispalvelut

AsKi - Tampereen asumisyksiköt

 

Härmälän asumisyksikkö
Perkiönkadun asumisyksikkö

 

Asumispalvelut, palveluesimies
Arja Ruokonen 040 194 7095
Terhokuja 5, 33840 Tampere
etunimi.sukunimi(@)tampereena-kilta.fi 

 

Esittely  

Tampereen A-Kilta ry:n asumispalvelut pitävät sisällään kaksi tukiasumisyksikköä. Asuminen asumisyksiköissä on vuokrasopimusperusteista. Palvelu on suunnattu täysi-ikäisille asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessa, arjen elämänhallinnassa, itselle mielekkäiden tavoitteiden saavuttamisessa ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä. Asiakkaiden arjenhallinnan haasteet liittyvät usein päihteisiin ja/tai mielenterveyden häiriöihin sekä näihin liittyneenä somaattisiin sairauksiin, nuoren aikuisen itsenäistymisen haasteisiin, neuropsykiatrisiin häiriöihin tai lievään kehitysvammaan, joka ei oikeuta kehitysvammalain mukaisten palvelujen saantiin. 

Asukkaan kanssa omaohjaaja tekee suunnitelman asukkaan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Kaikissa asumisyksiköissä tavoitteena on siirtyä omaan asuntoon ja asuminen yksiköissä on hyvin omatoimista. Asukkaat hoitavat itse ruokailunsa ja siivouksensa tai tarvittaessa heille järjestetään kyseinen palvelu asiakkaan haluamalta palveluntuottajalta. Yksiköissä toteutetaan myös hoidollisia palveluita, (lääkehoito, haavanhoito, lihakseen tai ihon alle annettava injektio). Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus sairaanhoitajan palveluiden käyttöön. 

Asumisyksiköissä järjestetään asukkaille suunnattua ryhmätoimintaa asukkaiden toiveiden mukaisesti. Yhteisö- ja asukaskokouksia pidetään yksiköissä viikoittain, joissa asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asumisyksiköiden toimintaan. 

Perkiönkadun ja Tuomaankadun asumisyksikössä ovat ohjaajat paikalla arkisin 8-20 ja lauantaisin ja arkipyhinä 8-16 välisenä aikana. Henkilöstömitoitus 0,2.  

A-Killan laaja ryhmä- ja vapaa-ajan toiminta on myös asukkaiden käytettävissä. 

Asunto ensin-periaatetta noudattavaa palvelua toteutetaan kaikissa asumisyksikössä. Yksiköissä  päihteidenkäyttöä ei ole sanktioitu. 

Asiakkailla on omaan asuntoon muuton jälkeen mahdollisuus saada henkilökunnalta Kotiutujan palvelupaketti max 3kk. ajan oman kunnan maksusitoumuksella. Palvelulla pyritään mahdollistamaan omaan asuntoon muuton onnistuminen. 

Miten hakeutua asumispalvelujen asiakkaaksi?

Tamperelaiset: Asumispalveluiden asukkaaksi hakeudutaan Tampereen Kaupungin Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikön kautta, johon lähettävä taho tai asiakkaan oma sosiaalityöntekijä lähettää palvelupyynnön. Sen jälkeen ottamalla yhteyttä ja varaamalla haastatteluajan / tutustumiskäynnin asumisyksikköön.