Härmälän tukiasumisyksikkö

Härmälän tukiasumisyksikkö

Tuomaankatu 9 A 1-2, 33900 Tampere
Toimiston numero 040 532 5748

Härmälän asumisyksikkö on asunto ensin – periaatteen mukaan toimiva tukikoti asiakkaille jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen arjesta.  Avun tarpeet voivat johtua asunnottomuudesta, raha-asioihin liittyvistä ongelmista ja päihde- tai mielenterveysongelmista.  Asiakkaan kanssa yhdessä arvioidaan hoidon ja tuen tarve. Asumisyksikössä on viisi ohjaajaa asiakkaiden apuna ja tukena arkisin 8-20 sekä lauantaisin ja arkipyhinä klo 8-16. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus sairaanhoitajan palveluihin. Henkilöstömitoitus yksikössä on 0,2.

Asumisyksikkö toimii asunto ensin- periaatetta mukailleen.  Asumisajat saattavat olla pitkiä, jopa useita vuosia.

Palvelu on suunnattu yli 18-vuotiaille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessaan, arjen elämänhallinnassa ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä sekä riippuvuuksien hallinnassa. Tukiasumisessa asiakas asuu omassa huoneistossa Tampereen A-kilta ry:n vuokraamissa tiloissa. Tampereen A-kilta ry huolehtii siitä, että asiakas hoitaa kaikki asumiseen liittyvät velvollisuudet (esim. vuokrasopimuksen laatiminen, vuokranmaksu ja asunnon kunnosta huolehtiminen).

Tukiasuminen perustuu asiakaskohtaiseen, yhteistyössä palveluntuottajan, hoitotahon, asiakkaan ja sosiaalitoimen edustajan kanssa laadittuun palvelu- ja asumissuunnitelmaan. Suunnitelmaa tarkastetaan aina asiakkaan tarpeiden muuttuessa tai määräajoin, kuitenkin vähintään 6 kuukauden välein. Asiakkaiden tukeminen tapahtuu yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaisesti työntekijöiden ja asiakkaiden henkilökohtaisilla tapaamisilla joko asiakkaan kotona tai yhteisissä tiloissa. Lisäksi työntekijät voivat toimia tukena asiakkaan asioidessa kodin ulkopuolella.

Tukiasumisyksikössä on asiakkaina asukkaita, jotka eivät kykene sitoutumaan täysin päihteettömään asumiseen. Palvelutarpeen taustalla voi olla myös jokin muu tilanne, joka on johtanut psykososiaalisen tuen tarpeeseen (esim. elämänhallinnan ongelmat, asunnottomuus, vankilasta vapautuminen tms.) Asiakkailla on mahdollisuus myös sairaanhoitajan tarjoamiin palveluihin.

Henkilökunta tukee ja ohjaa asiakasta asioiden hoitoon liittyvissä asioissa (esim. terveydenhoito, asioiminen virastoissa, taloudellisten etuuksien hakeminen). Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea hänen pohtiessaan omia henkilökohtaisia valintojaan liittyen elämänhallintaan.

Asumisyksiköissä on yhteensä 22 asuntoa ja ne ovat kooltaan 37,5 m2. Huoneistot eivät ole kalustettuja. Asumispalvelussa noudatetaan yleisiä asuinhuoneelle asetettuja vaatimuksia. Pariskuntia varten on mahdollisuus kahden henkilön yhteisasumiseen. Yhteisasumisen tulee perustua molempien asukkaiden hyväksymiseen.

Maksut
Asiakas maksaa itse vuokransa, johon voi hakea asumistukea. Lähettävä kunta maksaa palvelumaksun palvelun tuottajalle. Tampereen kaupunki perii asiakkailtaan 105€/ kk asiakasmaksua. Tähän pienituloisen on mahdollisuus saada maksuvapautus tai maksualennus.