Terhokujan tukiasumisyksikkö

Terhokujan tukiasumisyksikkö

Terhokuja 5, 33840 Tampere
040-3500 145
terhokuja@tampereena-kilta.fi

 

Terhokujan tukiasumisyksikkö on suunnattu täysi-ikäisille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessaan, arjen elämänhallinnassa ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä sekä riippuvuuksien hallinnassa. 

Tukiasumisessa asiakas asuu omassa huoneistossa Tampereen A-Kilta ry:n vuokraamissa tiloissa. A-Kilta huolehtii siitä, että asiakas hoitaa kaikki asumiseen liittyvät velvollisuudet (esim. vuokrasopimuksen laatiminen, vuokranmaksu ja asunnon kunnosta huolehtiminen). 

Tamperelaiset asiakkaat ohjataan palveluihin asiakasohjausyksiköiden kautta ja muiden kuntien asiakkaat tulevat oman kuntansa sosiaalitoimen kautta. 

Tukiasuminen perustuu asiakaskohtaiseen, yhteistyössä palveluntuottajan, hoitotahon, asiakkaan ja sosiaalitoimen edustajan kanssa laadittuun palvelu- ja asumissuunnitelmaan. Suunnitelmaa tarkastetaan aina asiakkaan tarpeiden muuttuessa tai määräajoin, kuitenkin vähintään 6 kuukauden välein. Asiakkaiden tukeminen tapahtuu yksilöllisen suunnitelman mukaisesti työntekijöiden ja asiakkaiden henkilökohtaisilla tapaamisilla joko asiakkaan kotona tai yhteisissä tiloissa. Lisäksi työntekijät voivat toimia tukena asiakkaan asioidessa kodin ulkopuolella. 

Tuki on tarkoitettu määräaikaiseksi kuitenkin niin, että kuntoutussuunnitelmia tarkistettaessa arvioidaan tuen tarve ja tehdään päätös tukiasumisen jatkosta yksilöllisesti. Tuki päättyy asteittain ja tuen intensiteetti voi vaihdella asiakkaan tarpeen mukaisesti useasta kontaktista päivittäin yhteen kontaktiin viikossa. Tuen päätyttyä asiakas ei voi jäädä enää asumaan tukiajan aikaiseen palveluntuottajan huoneistoon. 

Henkilökunta tukee ja ohjaa asiakasta asioiden hoitoon liittyvissä asioissa (esim. terveydenhoito, asioiminen virastoissa, taloudellisten etuuksien hakeminen). Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea hänen pohtiessaan omia henkilökohtaisia valintojaan liittyen päihteidenkäyttöön, elämänhallintaan, opiskeluun tai työllistymiseen. 

Tukiasumisen yksikkö kannustaa päihteettömään elämäntapaan tarjoamalla erilaisia päihteettömiä vapaa-ajan vieton vaihtoehtoja. Asiakkaita ohjataan tutustumaan erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin ja rohkaistaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja päihteetöntä elämäntyyliä tukevien sosiaalisten verkostojen luomiseen. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat valmiuksia itsenäiseen asumiseen ja elämänhallintaan, jotta he voivat tukiasumisen jakson jälkeen siirtyä asumaan itsenäisesti. Tukiasumisen henkilökunta tekee tiivistä verkostotyötä asiakkaan yhteistyötahojen kanssa (hoitotaho, viranomaistaho jne.) ja valvoo asiakkaiden vuokranmaksua ja asumista. 

Asuminen on kodinomaista. Jokaisella asukkaalla on oma huone, jossa mikroaaltouuni, jääkaappi, suihku ja wc. Yhteisen keittiön lisäksi on takkahuone, pyykkitupa ja sauna asukkaiden käytössä 1 x vko. Asunnot ovat peruskalustettuja ja asumispaikkoja on 17 Lisäksi asiakkailla on oikeus osallistua yhteiseen toimintaan.  

Maksut 

Asiakas maksaa itse vuokransa, voiden hakea siihen asumistukea. Lähettävä kunta maksaa kuntaosuus palvelumaksun palveluntuottajalle. Tampereen kaupunki perii asiakkailtaan 105€/ kk asiakasmaksua. Tähän on mahdollisuus saada pienituloisen maksuvapautus tai makualennus.