Katukilta -hanke

 

Katukilta on Stean rahoittama kolmivuotinen hanke (2021-2023), jonka tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia ja osallisuutta jalkautuvan taiteen keinoin. Yhteisöllisen taiteen eri muotoja on ideoitu ja ideoidaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Kiinnostusta esimerkiksi kuva– ja ympäristötaiteeseen, musiikkiin ja teatteriin on herännyt. Toiminta on suunnattu 18-62 vuotiaille päihteidenkäyttäjille, päihteettömyyteen tukea tarvitseville henkilöille ja heidän omaisilleen. Palvelut ovat avoimia ja maksuttomia ja niihin voi osallistua anonyymisti. Kohtaamiset tapahtuvat esimerkiksi puistoalueilla, julkisissa tiloissa tai yhteistyökumppaneiden toimitiloissa.

 

Katukillan nettisivuille tästä!